Priser

Vores timepris på kalkulationer og konsulentarbejder oplyses ved henvendelse

Kalkon fremsender gerne tilbud på jeres konkrete opgaver.

Kalkulationer kan deles mellem flere rekvirenter, hvor det er tilfældet, dels omkostninger forholdsmæssigt mellem rekvirenterne.

priser